công thương

Mặt hàng nào sẽ chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ TPP?

Việc đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với một số chủng loại nông sản mà Mỹ và một số nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thế mạnh sẽ tạo sức ép cạnh tranh khá lớn cho Việt Nam, theo tờ trình Chính phủ để chuẩn bị cho