danh bat xa bo

Cơ sở đóng tàu vỏ composite Khánh Hoà là lựa chọn hàng đầu của ngư dân khi đánh bắt xa bờ | Cơ sở đóng tàu vỏ composite chất lượng

Cơ sở đóng tàu vỏ composite Khánh Hoà là lựa chọn hàng đầu của ngư dân | Cơ sở đóng tàu vỏ composite chất lượng Khi nói đến đánh bắt xa bờ thì ai cũng nghĩ đến việc đóng tàu vỏ sắt hay các loại tàu cá vỏ gỗ truyền thống để đi biển. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hoà, Cơ