May Thuy Yanmar

Bình Định : Nghị định 67 còn nhiều khó khăn

Những khó khăn khi thực hiện Nghị Định 67-CP Tại Tỉnh Bình Định | Nghị Định 67 về Phát Triển Thuỷ Sản Bình Định là một tỉnh ven biển của Nam Trung bộ có đường bờ biển dài 134 km, có 3 cảng cá (Tam Quan, Đề Gi và Quy Nhơn) phục vụ hậu cần cho đội tàu